En kompetent och komplett portpartner

”Vår målsättning är att våra leveranser alltid ska ske i rätt kvantitet och med rätt kvalitet och i avtalad tid”

Takskjutportar

En takskjutport öppnas vertikalt och löper i skenor längs med vägg och tak och tar i princip ingen plats alls i öppet läge. Fördelar med takskjutport är att den är utrymmessnål och att den kan öppnas även om det ligger snö utanför eller om ett fordon står intill porten.

Vikportar och vikgrindar

En vikport består av flera portblad vilka är sammanfogade med gångjärn. Portbladen viks ihop vertikalt vid öppning. En vikport kan i princip fås med hur många portblad som helst. Detta gör att denna typ av industriport är lämplig även för mycket stora öppningar.

Snabbgående rullportar

En snabbrullport är en industriport för inom- eller utomhusbruk som öppnar och stänger med hög hastighet. Porten används ofta för att avgränsa olika arbetsmiljöer eller temperaturzoner. Konstruktionen gör den driftsäker, enkel att installera och reparera.

Vipportar

Vipportar bygger på en väl beprövad konstruktion med få rörliga delar. De är enkla att montera och underhålla och i oisolerad form har ofta ett lågt inköpspris. En nackdel med vipportar är att de kräver stort utrymme både framför och inuti garaget.

Hangarportar

Hangarportar och vertikala dukvikportar är det perfekta valet för flyg-, gruv- och varvsindustrin. Med nästan inga storleks- eller formbegränsningar är vertikala hangarportar ett bra alternativ för de utrymmen som kräver riktigt stora öppningar.

Grindar

Grindar är avsedda för områdesskydd och passagekontroll och finns i mängder av olika av varianter. Exempel på förekommande grindar är nätstängsel, panelstängsel och palissader till manuella och motoriserade grindar, vägbommar och elstängsellarm.

Dockningssystem

I miljöer där varor ska kunna lossas och lastas på ett ur arbetsmiljösynpunkt sett rimligt sätt bygger man ofta en komplett dockningsanläggning. Denna består vanligtvis av ett lasthus som innefattar en industriport, en vädertätning och en lastbrygga.

Garageportar

Garageporten har en viktig funktion för garaget. Vilken port som passar beror på utformningen av garaget och vilken användningsområde som garaget har. Vi hjälper även privatpersoner med portbyten och speciallösningar för bostadsgarage.

Övriga produkter

Vi erbjuder även produkter som ståldörrar och specialportar till företag samt tillbehör till de flesta förekommande industriportarna på marknaden. Till konsumenter erbjuder vi utöver garageportar och tillbehör även kompletta uterum för villor.

En etablerad leverantör och samarbetspartner

Door Technique Sweden

Verksamheten som startade 2002 hette från början BGM Portteknik. 2014 ombildades företaget till aktiebolag och tog namnet Door Technique Sweden AB.
Mikael Berggren som är ägare av företaget har tidigare arbetat hos flera av de större portleverantörerna i Sverige. Med mer än 30 års branscherfarenhet är idag
Door Technique en etablerad leverantör och samarbetspartner till flera av Sveriges största portföretag. Därför kan du tryggt lita på att du får rätt kompetens när du anlitar oss.

Vår verksamhet omfattar försäljning, montage, samt service av alla på marknaden förekommande portar, vädertätningar och lastbryggor. Vi tillhandahåller även både akut service samt underhållsservice enligt avtal eller överenskommelse.

Kontakta oss

Adress
Door Technique Sweden AB

Olvsta Skälby 3
734 93 Kolbäck

Telefon
072-396 23 36

E-post
mikael.berggren@bgmport.se

Öppettider
Månd-Fred, 07.00-16.00
Hemsida

doortechsweden.se